Privaatsuspoliitika

Andmed. Haridusjuhtide Aastakonverentsi ja teiste Confent OÜ sündmuste registreerumisvormides küsitud andmeid kasutame heatahtlikult, et teid hoida kursis registreerutud sündmuse olulise infoga. Samuti, et kutsuda teid ka edaspidi asjakohastele, s.o haridusalastele konverentsidele/foorumitele. Uudiskirjade tihedus on suurim umbes kuu enne sündmust ja saadame infot vaid siis, kui meil on teile midagi uut teada anda. Ülejäänud aasta jooksul oleme tagasihoidlikud ja põhjuseta kirja teele ei pane.

Informeerime, et küsitud isikuandmed on vajalikud selleks, et saaksime tagada teie osalemise sündmusel ning osana meie teenusest saadame kõigile registreerunutele kaks infokirja: 1) osaleja infokiri praktilise infoga (nt asukoht, kellaajad, parkimine, jm); 2) kokkuvõttekiri viitega sündmuse materjalidele (nt fotogalerii, videod, slaidid). Infokiri on osa teenusest ja seda ei loeta uudiskirjaks.

  • Teie nimi, perekonnanimi ja organisatsiooni nimi kantakse nimesildile, mille saate sündmusel kohapeal.
  • Teie telefoninumber on oluline juhuks, kui peame teiega kiiresti kontakti saama (nt juhul, kui esineb nn force majeure). Mõnikord helistame ka juhul, kui olete varasemalt sündmusel osalenud, kuid käesoleval aastal mitte registreerunud – seda teeme heas usus, et teieni oleks sündmuse info ikka jõudnud.
  • Teie valikud majutusvajaduse osas on meile oluline teada, et teile pakkuda võimalust konverentsipäevade vahel ööbida samas hotellis või lähedalasuvates majutusasutustes, ning lisada tasu esitatavale arvele.
  • Teie isikuandmeid ja arve tasuja andmeid vajame arve esitamiseks.
  • Me analüüsime registreerumisvormis meiega jagatud andmeid, et saada ülevaade osalenud külaliste arvust. Kinnitame teile, et nimetatud analüüs viiakse läbi puhtalt statistilisel eesmärgil ning selle pinnalt ei ole võimalik tuvastada ühtegi sündmusel osalenud isikut.

Turvalisus. Infot, mida meiega registreerumisel jagate, hoiame turvaliselt sisuhaldussüsteemi veebipõhises andmebaasis (andmekorje jaoks) ja failis, mis asub Google serverites (andmetöötluseks). Andmetele on ligipääs ainult sündmuse korraldajatel, s.o Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindajal ja Confent OÜ meeskonnal, kes ka vastutab teie andmete töötlemise ja säilitamise eest. Majutuse valinud isikute info (nimi, perekonnanimi, organisatsiooni nimi, majutuse aeg, toakaaslase nimi) jagatakse välja majutusastusse, kuhu olete majutuse broneerinud, et majutusasutus saaks broneerida toad ja tagada kiire sisseregistreerimise. Me ei jaga ühelegi teisele kolmandale osapoolele, keda ei ole mainitud ülalolevas nimekirjas, teie telefoninumbrit, e-posti aadressi ega organisatsiooni aadressi – erandiks on vaid juhud, kus kasutame ülehelistamise teenust, mis on välja toodud ülal andmeid käsitlevas lõigus. Sellise juhu esinemisel märgime oma usaldusväärse partneri ka käesolevasse lõiku partnerite loetelusse ja sõlmime nendega lepingu, mille kohaselt on andmed kasutamiseks ainult kokkulepitud sündmuse raames ning mitte ühelgi teisel eesmärgil.

Õigused. Teie poolt meile usaldatud andmete paremaks kaitsmiseks soovime teid teavitada isikuandmete töötlemist/säilitamist puudutavatest õigustest. Nendeks on õigus saata meile päring teid puudutavate andmete osas ning õigus nõuda andmete parandamist, nende töötlemise piiramist või ülekandmist teisele töötlejale. Samuti on teil igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek teie andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelneva töötlemise seaduslikkust. Tuletame meelde, et küsitud isikuandmed on vajalikud selleks, et saaksime tagada teie osalemise sündmusel ning teavitada teid tulevastest sündmustest. Andmete esitamata jätmise korral ei saa me nimetatud teenuseid osutada.

Ajalised piirangud. Pärast sündmuse toimumist sooviksime teie isikuandmed säilitada meie andmebaasis, et saaksime teid kursis hoida tulevaste meie poolt korraldatavate ning teie huviorbiiti jäävate sündmuste osas. Kui te ei soovi Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Confent OÜ poolt korraldatavate sündmuste ja konverentside kohta informatsiooni saada, andke sellest meile teada jättes sündmusele registreerimisel vastavasse kastikesse linnuke märkimata. Sellisel juhul kustutatakse teie andmed nelja nädala jooksul meie andmebaasist. Kui te otsustate, et soovite jääda meie andmebaasi, siis me jätkame diskreetselt teie teavitamist tulevastest Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Confent OÜ sündmustest, mis on teie huviorbiidis. Teie isikuandmete kaitsmise eesmärgil saadame teile iga viie aasta tagant e-kirja, milles palume teil kontrollida isikuandmete õigsust ning kinnitada, et olete jätkuvalt nõus sellega, et me teie andmeid eelnevalt märgitud viisidel kasutame. Kui te otsustate, et ei soovi enam sündmuste kohta käivaid uudiseid saada, on teil võimalik kasutada õigust olla unustatud (loe lähemalt järgmisest punktist).

Õigus olla unustatud. Kinnitame, et hoiame meile usaldatud andmeid turvaliselt ja kasutame ainult ülalmainitud viisidel. Palun arvestage, et kui te soovite, et kustutaksime teie andmed oma andmebaasist, ei saa te enam tasuta kutseid konverentsidele ja foorumitele, mida Confent OÜ ja Eesti Koolijuhtide Ühendus korraldab. Oma soovi saate teele panna alltoodud vormis. Palun arvestage, et soovi teele saatmise järel saate veel viimase e-kirja, milleks on automaatne informatiivne kiri. Kirja eesmärk on teavitada teid meie andmebaasist kustutamisest juhuks, kui te pole ise selleks oma soovi esitanud ning keegi teine on seda teie tahte vastaselt teinud.

 

LAHKU KUTSETE SAAJATE HULGAST
Käesoleva vormi kaudu saate meid teavitada oma soovist lahkuda kutsete saajate nimekirjast. Enne, kui oma soovi teele panete, palun märgake, et lahkudes kutsete saajate nimekirjast:

  • ei jõua teieni enam kutsed meie konverentsidele ja foorumitele, sh tasuta osalemise kutsed;
  • ei jõua teieni enam infokirjad programmi täienemisest.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.